<< Nazad

(priključenje dozirne pumpe, unošenje rezidualnog hlora u sistem, za 24h pražnjenje sistema, uzorkovanje, sertifikacija)

(mehaničko čišćenje, sanitarno pranje toplom vodom pod visokim pritiskom i aerosolizacija sa dezinfekcionim sredstvom, uzorkovanje, sertifikacija)

(meh. čišćenje, uklanjanje biofilma i pranje)

( hiperhlorisanje, nakon 24h pražnjenje muljnom pumpom bunara, mehaničko čišćenje dna bunara, opremanje bunara - zidarski i bravarski radovi, montiranje uređaja za tretman voda - hlorinatori, UV-lampe, dekarbonizatori, jonoizmenjivačke kolone, filteri, pumpe, hidrofori i dr., izdavanje priručnika, obuka)