<< Nazad
 
  • Čišćenja transportnih cevi silosa, mlinova i dr., zrnastih i praškastih proizvoda, četkanje zidova u kombinaciji sa upotrebom jake usisne struje usisivača velike usisne snage.
  • Mehaničko čišćenje, sanitrano pranje i dezinfekcija, dna i zidova bazena, bez pražnjenja vode – usisavanje sa ivice bazena, pomoću specijalnog usisivača (usisvač na površini zemlje, pored ivice bazena) sa dve komore i odgovarajučim dodacima (gumena papučica za mokro usisavanje, papučica za usisavanje šljunka, papučica za usisavanje taloga iz pukotina i procepa, papučica za uklanjanje algi) po sistemu dvostruke filtracije.
  • Mehaničko čišćenje, sanitrano pranje i dezinfekcija, dna i zidova bazena, bez pražnjenja vode – podvodni robot usisivač (usisivač u bazenu, pod vodom) za manje prečnike bazena.
  • Čišćenje kamenca, svih vrsta inkrustracija, sa visokim pritiskom vodenog mlaza, uz pražnjenje vode iz bazena i uklanjanje algi uz dejstvo algicida.
  • Odmuljivanje i čišćenje vodozahvata, bunara, taložnih mesta do oko 200m dubine.
  • Pranje cisterni, rezervoara i drugog, od sadržaja opasnih materija .