<< Nazad

 

Čišćenja transportnih cevi silosa, mlinova i dr., zrnastih i praškastih proizvoda, četkanjem zidova u kombinaciji sa upotrebom jake usisne struje usisivača velike usisne snage;

    

 

Pranje cisterni, rezervoara i drugog, od sadržaja opasnih materija ;

Vodeno i suvo peskarenje;

Čišćenje kotlova:

Neorgansko-hemijski tretman, neutralizacija, pasivizacija mehaničko čišćenje vodene strane kotla, pranje dimne strane kotla i uklanjanje naslaga gareži i inkrustracija sa kotlova