<< Nazad

Opis usluge   Reference

Sanitarno-ekološka zaštita

Arhifarm doo ima u vidu da brine o  zaštiti ljudskog zdravlja, da očuva životu sredinu i smanji ekonomsku štetu koje izazivaju štetne bakterije, insekti i glodari. To radi vrhunskom opremom, sa obrazovanim kadrom i po svetski priznatim normama, koje primenjuje u svakodnevnoj praksi.

Sprovodi program kontrole štetočina  u renomiranim preduzećima za proizvodnju prehrambenih i mlinarsko pekarskih proizvoda.