<< Nazad

DEZINFEKCIJA

 • Dezinfekcija prostora nakon poplava, kontaminacije i pojave zaraza (mehaničko čišćenje pumpama „nularicama“; sanitarno pranje; aerosolizacija; uzorkovanje; sertifikacija)
 • Dezinfekcija prevoznih sredstava (preventivna/represivna ) u drumskom, vodenom, železničkom i avio saobraćaju;
 • Dezinfekcija jama (nužničkih, osočnih i septičkih) mikrobiološko – enzimskim preparatima;
 • Dezinfekcija prostora i predmeta:
 • nakon smrti/uginuća
 • pojave zaraznih bolesti
 • propadanja mesnih proizvoda i drugih organskih otpadaka sa smradnom zonom, laguna, grobnih i stočnih jama;
 • Ekshumacija posmrtnih ostataka po pravilima dobre sanitarne i veterinarske prakse;
 • Eliminacija amonijaka iz vazduha u stočarskim objektima i sušenje prostirke preparatima nove generacije
 • Dezinfekcija bunara, vodovoda, vodozahvata uz predhodno mehaničko čišćenje, odmuljivanje i sanitarno pranje vodom pod pritiskom;

DEZINSEKCIJA

 • Dezinsekcija gmižućih insekata (bubašvaba, mrava i dr.) Kontaktnom metodom (insekticidni film širine 30-50cm nanosi se na zid do 1m visine od poda uz "kupanje" kuhinje i kupatila suspenzijom ili emulzijom insekticida).
 • Dezinsekcija gmižućih insekata (bubašvaba, mrava i dr.) Extra metodom (insekticidni film u obliku suspenzije ili emulzije sa rezidualnom zaštitom (produženo delovanje do 1 godine) *na čistim i okrečenim površinama gde se ne priprema industrijski hrana i unose svakodnevno brojni atraktanti).
 • Dezinsekcija gmižućih insekata (bubašvaba, mrava i dr.) Kombinovanom metodom (suva dimna (generatorima hladne magle) - vlažno-kontaktna metoda)
 • Dezinsekcija gmižućih insekata (bubašvaba, mrava i dr.) Ekstra kombinovanom metodom – Aktivna (vlažno-kontaktno, generatorima magle i dima) i Pasivna (otrovni mamci u vidu paste, gela)
 • Dezinsekcija letećih insekata (muva larvicidno) (tretiranje đubrišta)
 • Dezinsekcija letećih insekata (muva adulticidno) (tretiranje đubrišta, štala i dr. mikroniranjem)
 • Dezinsekcija letećih insekata (komaraca larvicidno) (tabletama, granulama i insekt. rastvorom)
 • Dezinsekcija letećih insekata (komaraca adulticidno) (sa zemlje, generatorom hladne magle/ha)
 • Dezinsekcija letećih insekata (komaraca adulticidno) (iz vazduha, mikronerima iz aviona/ha)
 • Dezinsekcija letećih insekata sa žaokom (pčela ubica, osa, stršljena) (adulticidno, generatorom hladne magle/m2 uz uklanjanje saća)

REPELENTNA (ODBIJAJUĆA) zaštita od letecih insekata u dvorištu oko kuća podrazumeva: razmrežavanje cevovoda sa rasprskivačima, ispod oluka sa montažu pumpe i tajmera(tajmer pokreće pumpu koja crpi iz rezervoara vodeni rastvor repelentne (odbijajuće) materije za leteće insekte i pod pritiskom potiskuje u cevi do rasprskivača), koji nekoliko puta dnevno se aktiviraju i štiti prostor od neželjenih krvopija.

 • Dezinsekcija insekata koji sišu krv (vaši, stenice, buve i dr.) (vlažno-kontaktnom metodom tretiranje mekih podnih obloga i podova, prekrivača, mebla, garderobe i dr./m2) bez produženog veka zaštite.
 • Dezinsekcija moljaca (generatorom hladne magle/m2/m3) i feromonskim klopkama.

DERATIZACIJA

 • Suzbijanje mišolikih glodara mehaničko-fizičkim metodom (ekoklopke, živolovke i mrtvolovke)
 • Hemijsko suzbijanje miševa brzodelujućim otrovom.
 • Hemijsko suzbijanje mišolikih glodara sporodelujućim otrovom.
 • Hemijsko suzbijanje mišolikih glodara NEOTROVOMnove generacije, bezopasnim za toplokrvne životinje i čoveka!!!
 • ELEKTRONSKO ODBIJANJE mišolikih glodara uređajima/repelentima
 • HEMIJSKO/REPELENTNO ODBIJANJE mišolikih glodara, zečeva i drugih štetočina (nanošenjem hemijske zaštite na površinu sa periodom zaštite od 1-1,5 meseca).
 • Deratizacija naseljenih mesta i gradova kombinovanom metodom (stambenih zgrada, svih građevinskih objekata različite namene, kanalizacionog sistema i javnih površina).
 • Deratizacija objekata prehrambene industrije kombinovanom metodom (samoposluga i trgovina životnim namirnicama, klanica, hladnjača i objekata mlinsko-pekarske industrije i dr.).
 • Deratizacija ugostiteljskih objekata kombinovanom metodom
 • Deratizacija poljoprivrednih površina (žitišta, lucerišta i dr.) kombinovanom metodom
 • Deratizacija objekata za uzgoj domaćih životinja (farmi), magacina i fabrika stočne hrane, silosa kombinovanom metodom
 • Deratizacija transportnih sredstava kombinovanom metodom