<< Nazad

 

U okviru uređenja dvorišta izvode se radovi: čišćenje i priprema terena, zemljani radovi, uređenje bašta, sadnja biljaka, navodnjavanje, izgradnja fontana i jezera, ozelenjavanje fasada, zasnivanje travnjaka, postavljanje I izrada baštenske galanterije.

Održavanje zelenih površina podrazumeva redovno košenje trave, suzbijanje širokolisnih korova u travnjaku, orezivanje biljaka, prehrana travnjaka, prehrana sezonskih i višegodišnjih biljaka, sakupljanje lišća, orošavanje, zalivanje i prehrana biljaka u enterijeru.

Vršimo čišćenje i uklanjanje snega sa površina oko stambenih i poslovnih objekata upotrebom mehanizacije i ručno, uz korišćenje sredstava za otapanje snega. Posedujemo svu potrebnu mehanizaciju, stručni kadar i radnu snagu za izvođenje navedenih radova.