<< Nazad

Prikupljanje, transport i reciklaža otpada: svih vrsta ulja, goriva, maziva, muljeva, pepela i dr.;

 

 

Arhifarm doo poseduje i integralnu dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, pod registarskim brojem 116, izdata od Ministarstva zaštite životne sredine.

Sakupljanje i transport  otpada


Otpad se sakuplja u određene kaveze ili kontejnere napravljene za tu namenu. Kavezi ili kontejneri se tovare ili prazne u kamione za transport otpada. Transport neopasnog i opasnog otpada vrši se odgovarajućim drumskim prevozom, sertifikovanim teretnim vozilima za prevoz opasnih materija, ADR- vozilom. Ovim vozilima upravljaju lica koja poseduju ADR sertifikate.

Čišćenje, pretakanje i razgrevanje goriva:

Razgrevanje mazuta: štapnim grejalicama, generatorom pare (danfovanje), izmenjivačem toplote;

Pretakanje goriva: membranskom pumpom (vazduh) u EX verziji; zupčastim i krilnim pumpama različitog kapaciteta od 5 t do 50 t na sat;

U mogućnosti smo da pretačemo gorivo iz rezervoara sa malim otvorima, jer imamo i male prečnike usisnih cevi i da pretačemo gorivo i na većoj visinskoj razlici od 50 metara u nivoima nadmorske visine goriva koja se pretaču.

Skupljanje PET-a i druge vrste plastične ambalaže skupljamo kamionima đubretatima MAN, nosivosti 24 tone i MAZ, nosivosti 8 tona.

 Pranje i čišćenje svih vrsta rezervoara, cisterni i ambalaže;

Dekantiranje, filtriranje i destilacija rabljenog ulja:

Dekantiranjem se odvajaju čvrste i tečne nerastvorne nečistoće iz ulja. Kapacitet dekantera je 9000l/h.

 Filtracija ulja od nečistoća nastalih od vode vrši se kroz automatizovani filtracioni sistem sastavljen od filtracionih grupa :100µ, 50µ, 25µ, 10µ, 5µ, 3µ i 2µ. Kapacitet sistema je 3600l/h.

Destilacijom profiltriranog ulja dobija se ulje oslobođeno od vode, odgovarajućeg kvaliteta. Kapacitet destilatora je 450l/h;  

 Prikupljanje i reciklaža: neopasnog i opasnog otpada i njihovo zbrinjavanje na ekološko prihvatljiv način.

Reciklaža - centrifugom konstruisanom da izdvaja čvrstu materiju i dve tečne materije različitih gustina.

 

Pranje i čišćenje sitne ambalaže, buradi, cisterne, horizontalnih i vertikalnih, ukopanih i nadzemnih rezervoara mobilnim postrojenjem.

 

Preduzeće ARHIFARM d.o.o. vrši čišćenje i pranje rezervoara, cisterni i ambalaže.

ČIŠĆENJE JEZERA

ČIŠĆENJE LAGUNA

ČIŠĆENJE I OTPUŠAVANJE CEVI

PRESOVANJE I BALIRANJE PAPIRNOG OTPADA I PET AMBALAŽE

Presovanje i baliranje otpadnog papira vrši se pomoću ravne vertikalne prese, dok se PET otpad pužnim transporterom presuje i melje.