<< Nazad

Opis usluge    Reference

   Upravljanje otpadom je sprovođenje propisanih mera postupanja sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, ponovnog iskorišćenja i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o odlagalištima posle zatvaranja. Upravljanje otpadom se vrši na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje zdravlja i života ljudi i životne sredine kontrolom i merama smanjenja.

   Otpad je materijal, sirovina, predmeti koji nastaju u procesu obavljanja svakodnevnih životnih i proizvodnih aktivnosti, i kao takav se najčešće bez dalje upotrebne vrednosti odbacuje na smetlište, odnosno deponije.