<< Nazad
 1. Gasna dezinsekcija štetočina drveta
  (ksilofagnih insekata - termita, strižibuba, drvotočaca, osa drvenarica, surlaša, beljikra i dr. 108 insekatskih vrsta) krovnih konstrukcija , brvnara, drvenih kuća pod ciradom (folijom)/m3 prostora.
 2. Gasna dezinsekcija štetočina nameštaja, muzejskih predmeta, antikviteta i dr. u komori
 3. Dezinsekcija štetočina drveta
  (potapanjem u tople i hladne rastvore drveta) koje će biti izloženo delovanju atmosferalija – grede, bandere, stubovi, železnički pragovi i dr.
 4. Delimična zaštita drveta injektiranjem rastvora ("Kobra sistem")
 5. Impregnacija drveta u cilindru pod pritiskom – potpuna
  (Riping II i IV – bandera, stubova, greda, železničkih pragova i krovnih konstrukcija i dr.)
 6. Suzbijanje štetočina drveta prskanjem i premazivanjem
  (delimična impregnacija)