<< Nazad
 
 
 1. Suzbijanje mišolikih glodara (33 vrste) mehaničko-fizičko
  (ekoklopke, živolovke i mrtvolovke)
 2. Hemijsko suzbijanje miševa brzodelujućim otrovom
 3. Hemijsko suzbijanje mišolikih glodara sporodelujućim otrovom.
  Preparat proizvođača Arhifarm AF-Glodomor na bazi bromadiolona i 10-to komponentnih atraktivnih i palatabilnih materija
 4. Hemijsko suzbijanje mišolikih glodara NEOTROVOM nove generacije, bezopasnim za toplokrvne životinje i čoveka!!!
 5. ELEKTRONSKO ODBIJANJE mišolikih glodara UREĐAJIMA/REPELENTIMA
 6. HEMIJSKO/REPELENTNO ODBIJANJE mišolikih glodara, zečeva i drugih štetočina
  (nanošenjem hemijske zaštite na površinu sa periodom zaštite od 1-1,5 meseca)
 7. Deratizacija naseljenih mesta i gradova kombinovanom metodom
  (stambenih zgrada, svih građevinskih objekata različite namene, kanalizacionog sistema i javnih površina)
 8. Deratizacija objekata prehrambene industrije kombinovanom metodom
  (samoposluga i trgovina životnim namirnicama, klanica, hladnjača i objekata mlinsko-pekarske industrije i dr.)
 9. Deratizacija ugostiteljskih objekata kombinovanom metodom
 10. Deratizacija poljoprivrednih površina (žitišta, lucerišta i dr.) kombinovanom metodom
 11. Deratizacija objekata za uzgoj domaćih životinja (farmi), magacina i fabrika stočne hrane, silosa kombinovanom metodom
 12. Deratizacija transportnih sredstava kombinovanom metodom