<< Nazad
 
 • Hemijsko suzbijanje korova totalnim i selektivnim herbicidima uz primenu ađuvanata sa lako prenosivim orošivačima kao i prskalicama sa 16 metara radnog zahvata;
  1. Totalnim herbicidima na prugama drezinom i motornim šinskim depoziterima
  2. Totalnim herbicidima traktorskom prskalicom na nasipima, prugama, uz drumsku mrežu i dr.
  3. Totalnim herbicidima sa adjuvantima sa lučnim i leđnim raspršivačem
  4. ZAŠTITA OD MRAZA GENERATOROM TERMALNE MAGLE (topla dimna zavesa/ha u mraznim noćima)
 • Izrada projekta i izgradnja sistema za navodnjavanje (podzemnog i nadzemnog) uz upotrebu savremenog sistema za nadzor, kontrolu i upravljanje navodnjavanjem;
 • Sađenje drveća, ukrasnog cveća i grmlja;
 • Zaštita prostora od krpelja generatorima hladne magle do 30 metara visine;
 • Suzbijanje gubara generatorima hladne magle sa zemlje i iz vazduha;
 • Zaštita parkova, igrališta i dr. od krtica i drugih humkaša;
 • Čišćenje lišća duvačima i usisivačima na motorni pogon;