<< Nazad
 

Komunalna čišćenja spadaju:

  • čišćenje kišne i atmosferske kanalizacije,
  • fekalnih jama,
  • osočnih jama,
  • separatora i drugo;