<< Nazad

Specijalna vozila sa usisno-potisnim dejstvom za čišćenje rezervoara, kanalizacije i transport zauljenog otpadnog materijala.

 • ARHIFARM u saradnji sa svojim domaćim i inostranim partnerima obavlja:
 • Remedijacija zagađenog zemljišta;
 • Čišćenje i odmuljivanje akumulacionih jezera i melioracionih kanala;
 • Baždaranje rezervoara i ispitivanje na nepropusnost;
 • Reparacija rezervoara (plastifikacija);
 • Antikorozivna zaštita cevovoda, rezervoara, dalekovoda, cisterni;
 • Sanacija mostova bez oštećenja armature;
 • Sanacija kanalizacije bez raskopavanja;
 • Pasivizacija prohromskih rezervoara i površina;
 • Mobilna postrojenja za obradu naftnih muljeva;
 • Čišćenje rezervoara bez ulaska radnika;
 • Održavanje obaloutvrda i gasovodnih instalacija;
 • Izvoz opasnog otpada;
 • Zbrinjavanje otpadnih guma i akumulatora.

Čišćenje šljakovoda

TV inspekcija cevovoda (kamerom).

Ispiranje kanalizacionih i procesnih cevovoda

Vodeno i suvo peskiranje.

Reparacija rezervoara, plastificiranjem.

 

Čišćenje cevovoda. Alati za čišćenje cevovoda.