<< Nazad

ARHIFARM primenjuje sredstva:

Brzo delujuće (žestoke) otrove u vidu mamaka u parkovima, poljima, utrinama i dr.; Raticidna sredstva u obliku pare i gasa i sporo delujuće-kumulativne otrove u tečnom i čvrstom obliku mamka u borbi protiv mišolikih glodara; Antikoagulante i vitamine koji izazivaju uginuće slično prirodnoj smrti; Koja su efikasna i u maloj količini; Koja su sa atraktivnim mirisom i ukusom za glodare; Postojana prema raznim uticajima spoljne sredine.

ARHIFARM uništava:

Pacove, miševe, voluharice, hrčke, tekunice, ondantru i druge štetne glodare, kao i krtice. Otrovne mamke izlažemo u zaštitnim sandučićima sopstvene izrade sa natpisom: "OTROV! OPASNOST! NE DIRATI!

ARHIFARM proizvodi:

Atraktivne i palatabilne desetokomponentne mamke na bazi antikoagulanta druge generacije - bromadiolona.

AF - GLODOMOR (rasuti i parafinski oblik)

EKOKLOPKE (za glodare iz porodice miševa)

NOVO!!!

Proizvodi za uništavanje mišolikih štetočina bez otrova

EradiRat i EradiMouse su revolucionarni proizvodi za kontrolu glodara. Digestivni trakt glodara ima jedinstveni sistem upijanja vode regulisan kompleksnim mehanizmom. EradiRat i EradiMouse fizički onesposobljavaju taj mehanizam i glodari postaju usporeni, pre smrti. Tipično, smrt nastupa kod pacova posle 4-5 dana, a kod miševa od 2-3, po redovnom uzimanju. Bezbedno je koristiti i u blizini ptica, riba, ljubimaca, životinja na farmi i ljudi, ako se postupa po uputstvu.
   Nastali su od prirodnih biljnih ekstrakata i deluju na digestivni trakt glodara. Zrna su takođe biorazgradljiva, ne sadrže toksine i ne zagađuju okolinu.