<< Nazad

ARHIFARM uništava:


kao i vaši, krpelje, stenice i druge nepoželjne insekte. Pri tome koristi preparate različitih insekticidnih grupa koji: pripadaju najnovijoj generaciji; imaju širok spektar delovanja; bez mirisa; ekološki, bez vidljivih tragova aplikacije (fleka); sa niskom oralnom i dermalnom toksičnošću; nokaut i rezidualnim efektom i dr.

ARHIFARM-ov stručni tim posebnu pažnju obraća na rezistenciju insekata na primenjene preparate i vrši pravilnu rotaciju i dozaciju preparata, kao i kombinaciju pasivne i aktivne zaštite.

ARHIFARM vrši dezinsekciju:

 • domaćinstava,
 • obdaništa, škola, sportskih objekata, domova za stare idr.
 • lekarskih ordinacija, stomatoloških ordinacija, vetarinarskih ordinacija, apoteka, domova zdravlja, zavoda za zaštitu zdravlja, bolnica, klinika, specijalnih stacionara i banjsko-klimatskih ustanova
 • restorana, hotela, drugih ugostiteljsko-turističkih objekata, kampova idr.
 • u sredstvima javnog saobraćaja, servisnim radionicama i depoima
 • fabrika hrane koju konzumiraju ljudi ili domaće životinje
 • skladišnih prostora (staklenici i plastenici),
 • praznih skladišta poljoprivrednih proizvoda,
 • otvorenih prostora (po parkovima, plažama, kamp naseljima i sl.),
 • u voćarstvu, ratarstvu, cvećarstvu i rasadnika sadnica
 • u stočarskim objektima i dr.

 

U cilju zaštite zdravlja ljudi, a na osnovu člana 28. stav 3. zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju, ARHIFARM poseduje rešenje Saveznog ministarstva zdravlja i socijalne politike broj 3/3-10-5600/01 i ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije broj 321-02-00046/2007-11 na osnovu koga sprovodi mere dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, fumigacije, impregnacije ili zaštite drveta i suzbijanje korova, kao i za proizvodnju i promet otrova br. 532-03-03842/2004.