<< Nazad

Pri dezinfekciji primenjuju se provereno dobra hemijska dezinfekciona sredstva za određenu namenu. Uz pomoć preparata hlora i joda, kiselina, baza, soli teških metala, fenola i krezola, kvarternarnih amonijumovih jedinjenja, amfolitnih sapuna, vodonik peroksida, persirćetne kiseline ili drugo, sprovodi se uspešno profilaktička, tekuća i zaključna dezinfekcija raznih površina, predmeta i objekata.

ARHIFARM-ovi stručnjaci brinu da je dezinfekciono sredstvo:

  • lako rastvorljivo u vodi, a rastvori što bistriji i sa što manje taloga;
  • sa jakom dezinfekcionom sposobnošću i u slabijim koncentracijama;
  • neotrovno za životinje, pčele, ribe, ptice i čoveka;
  • deluje podjednako dobro u raznim sredinama;
  • što stabilnije i pod raznim uslovima da gubi što manje svoje aktivnosti;
  • nema neprijatan miris; ne peni; ne ostavlja rezidue; ne oštećuje podlogu, predmete i materije koje se dezinfikuju i dr.

Pri dezinfekciji posebno se obraća pažnja na moguću rezistenciju mikroorganizama. Vrši se redovna rotacija i pravilna dozacija preparata i to beleži u karton tretmana, koji je javno dostupan na uvid.